Ομάδες

Η ομάδα αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής, ψυχοεκπαίδευσης και γενικότερα προσωπικής ανάπτυξης. Το μεγάλο πλεονέκτημα - αλλά και η πρόκληση - της ομάδας είναι ότι η θεραπευτική διαδικασία διαμορφώνεται και ενισχύεται μέσω της αλληλεπίδρασης των μελών της. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, αλλά και να βιώνουν την επίδραση αυτών στις σχέσεις τους στο εδώ-και-τώρα της ομαδικής διαδικασίας.

Συνήθως η ομάδα αποτελείται από έναν ή δυο συντονιστές, οι οποίοι είναι ψυχοθεραπευτές ή σύμβουλοι, εξειδικευμένοι στο συντονισμό ομάδων, καθώς και από 6 ως 15 συμμετέχοντες. Ανάλογα με το είδος και τους στόχους της ομάδας οι συναντήσεις της μπορεί να γίνονται μια φορά την εβδομάδα, κάθε 15 μέρες ή μια φορά το μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια της μπορεί να είναι σύντομη (π.χ. 5 συναντήσεις) ή πιο εκτεταμένη (π.χ. διετής).

Ακολουθήστε μας στα social media

Scroll to Top