Ψυχοθεραπεία Gestalt

Η θεραπεία Gestalt αποτελεί ένας είδος ψυχοθεραπείας, δηλαδή μια ξεχωριστή θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στη διαδικασία της αλλαγής του ατόμου. Σύμφωνα με την προσέγγιση Gestalt, κάθε άνθρωπος έχει την έμφυτη ικανότητα να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του και να έχει μια ποιοτική ζωή. Αρκεί να έχει επίγνωση του τρόπου που λειτουργεί στην επαφή του με το περιβάλλον του και τις σχέσεις του. Βασικός στόχος του θεραπευτή Gestalt είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αυξήσει την επίγνωση του εαυτού του εστιάζοντας στο εδώ και τώρα της εμπειρίας του. Η επίγνωση της διαδικασίας του θεραπευόμενου στη θεραπευτική σχέση, του προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσει πώς λειτουργεί και στην καθημερινότητα του και να διαμορφώσει νέους τρόπους επαφής που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Λίγα λόγια για τη Θεραπεία Gestalt

Η θεραπεία Gestalt διαμορφώθηκε από τον Fritz και τη Laura Perls τη δεκαετία του ΄40 μέσα σε ένα πνεύμα επιστημονικών και κοινωνικών αλλαγών και επηρεάστηκε από σημαντικούς θεωρητικούς και ερευνητές καθώς και από φιλοσοφίες που χαρακτήριζαν τις αλλαγές στην τάση της εποχής. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της θεραπείας Gestalt είναι ότι δημιουργήθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη της τις αλληλεπιδράσεις και τις ανάγκες της εποχής. Για το λόγο αυτό, εκτός από ένα είδος ψυχοθεραπείας αποτελεί και μια φιλοσοφία ζωής που σκοπό έχει να δώσει στο άτομο τα εργαλεία για να μπορεί συνεχώς να ανακαλύπτει τις προσωπικές του δυνάμεις και να αυτοϋποστηρίζεται.

Τι είναι η Θεραπεία Gestalt;

Η θεραπεία Gestalt είναι μια προσέγγιση ολιστική

Η λέξη gestalt είναι γερμανική και σημαίνει "το όλον, που είναι μεγαλύτερο από τα μέρη που το αποτελούν". Η θεραπεία Gestalt δεν αντιμετωπίζει το άτομο σαν να είναι τα προβλήματα του. Αντίθετα, το βλέπει σαν ένα όλον λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα ως αναπόσπαστα μέρη του. Επίσης, θεωρεί το άτομο ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του, καθώς και το περιβάλλον του και τις σχέσεις που έχει με αυτό. Στόχος της είναι να βοηθήσει το άτομο να ενσωματώσει όλα αυτά τα στοιχεία του, ώστε να κατανοήσει τον εαυτό του και να εξελιχθεί.

Η θεραπεία Gestalt είναι μια προσέγγιση φαινομενολογική

Σύμφωνα με τη φαινομενολογία, κάθε άτομο, ανάλογα με την ιστορία και την προσωπικότητά του, αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες του με ένα δικό του και μοναδικό τρόπο. Αυτός ο ξεχωριστός τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας είναι που παίζει το βασικότερο ρόλο στο πώς βιώνουμε και πώς αντιδρούμε σε κάθε κατάσταση. Στόχος της θεραπείας Gestalt είναι να βοηθήσει το άτομο να παρατηρήσει και να κατανοήσει τον δικό του τρόπο καθώς και πώς αυτός επηρεάζει τις επιλογές του. Με άλλα λόγια, βοηθά το άτομο να αποκτήσει επίγνωση της εμπειρίας του και των επιλογών που διαθέτει.

Η θεραπεία Gestalt είναι μια προσέγγιση υπαρξιακή

Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τους συμβατικούς τρόπους σκέψης με αποτέλεσμα να χάνουν την αλήθεια του εαυτού τους. Για το λόγο αυτό, συχνά βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις που συνοδεύονται από φόβο, άγχος και ενοχές. Η θεραπεία Gestalt θεωρεί ότι το άτομο διαθέτει έμφυτες δυνατότητες αυτορρύθμισης, οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει ελεύθερα και συνειδητά τις επιλογές που χρειάζεται. Ένας βασικός στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει επίγνωση αυτών των δυνατοτήτων και να τις εμπιστευτεί ώστε να βρίσκει το δρόμο προς τον αληθινό του εαυτό και την ισορροπία του.

Η θεραπεία Gestalt είναι μια προσέγγιση διαλογική

Η σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο είναι σημαντική για την εξέλιξη της θεραπείας. Ο θεραπευτής Gestalt ενδιαφέρεται ειλικρινά να κάνει διάλογο, να συναντήσει και να γνωρίσει τον θεραπευόμενο ως μια ξεχωριστή ύπαρξη με σεβασμό στη δική του εμπειρία. Μέσα από αυτού του είδους το διάλογο, ο θεραπευόμενος μπορεί να αναγνωρίσει πώς και ο ίδιος κάνει επαφή και αλληλεπιδρά στο εδώ-και-τώρα και να ανακαλύψει τον τρόπο να είναι ο αυθεντικός του εαυτός μέσα στις σχέσεις του.

Τι να περιμένω κατά τη συνεδρία με προσέγγιση Gestalt;

Κατά τη θεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευτής συναντά τον θεραπευόμενο με σεβασμό στη διαφορετικότητα του και με ενεργό ενδιαφέρον να τον κατανοήσει και να μοιραστεί το πώς τον βιώνει στο εδώ και τώρα. Χρησιμοποιώντας τον αυθεντικό διάλογο και τον πειραματισμό στοχεύει να τον βοηθήσει να αναγνωρίσει όλες τις πλευρές του εαυτού του (αισθήσεις, σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές), δηλαδή να αναπτύξει την επίγνωση του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο θεραπευόμενος αναπτύσσει σταδιακά την ικανότητα του να κατανοεί πώς λειτουργεί και να επιλέγει ελεύθερα και συνειδητά πώς να ικανοποιεί τις ανάγκες του, να σχετίζεται αυθεντικά και να εξελίσσεται.

Ακολουθήστε μας στα social media

Scroll to Top